وبلاگ بسج وشهدای کشور این وبلاگ برای شناخت هرچه بیشتر شما عزیزان ازبسیج و شهدای دفاع مقدس در اختیارتان قرار می گردد. مدیروبلاگ حمیدرضایی (( سلام بر امام خمینى، اسطوره زمان كه از فیضیه برخاست و كاخ ظلم و ستم فرعونیان را لرزاند و فرو پاشاند. او از سلاله پاك رسول خدا(ص) ،از تبار ابراهیم و از خاندان پیامبران بزرگ الهى است.او از نژاد حسین (ع) ،پاسدار حریم اسلام و تجلى بارز روحانیت اسلام.)) فرازی از وصیت‌نامه شهید اسدالله بزرگ خانقاه بسیج لشگر مخلص خداست. امام خمینی (ره) کلام شهدا یا حسین، یا حسین، یا حسین آن قدر فریاد «هل من ناصرینصرنی »ات نافذ بود و آن چنان تنهایی ات سر آن تفتیده دشت برهوت دامان را به آتش کشید که اکنون در لبیک به تو ای وارث رسولان همه سختی ها را با لذت ایثار بر دوش خواهیم کشید. شهید مجتبی طبرانی خاطره ناهار خونه پدرش بودیم . همه دور تا دور سفره نشسته بودم و مشغول غذا خوردن. رفتم تا از آشپزخونه چیزی برای سفره بیارم. چند دقیقه طول کشید. تا برگشتم نگاه کردم دیدم آقا مهدی دست به غذا نزده تا من برگردم و با هم شروع کنیم . این قدر کارش برام زیبا بود که تا الان تو ذهنم مونده. شهید مهدی زین الدین منبع : یادگاران ص 19 http://staregankhaki.mihanblog.com 2020-06-01T03:39:43+01:00 text/html 2014-12-20T09:08:28+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی دانلود مجموعه مداحی های رحلت حضرت رسول اکرم http://staregankhaki.mihanblog.com/post/445 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dl.clip2ni.com/m/MP3/93-06/Moharam/mirdamad.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://www.uploadco.ir/uploads/84800lknjw6sat7v77.mp3" target="" title="">دانلود مداحی شماره یک</a></div><div><br></div><a href="http://www.uploadco.ir/uploads/84800lknjw6sat7v77.mp3" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.uploadco.ir/uploads/ka2yhkf3rpm2nwqawq7r.mp3" target="" title="">دانلود مداحی شماره دو</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.uploadco.ir/uploads/6t0dthr714ruuq5k9g1.mp3" target="" title="">دانلود مداحی شماره سه</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.uploadco.ir/uploads/4e51m60ysvmci8qc7ked.mp3" target="" title=""><div>دانلود مداحی شماره چهار</div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.uploadco.ir/viewer.php?file=4e51m60ysvmci8qc7ked.mp3" target="" title=""><div>پخش آنلاین</div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">نظرات فراموش نشه لطفا</font></div> text/html 2014-11-21T04:42:28+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی پلاک چهارده(درمدح امام زمان) http://staregankhaki.mihanblog.com/post/444 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پلاک چهارده</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دل برای دیدنت هلاک شد نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرچه سینه بود چاک چاک شد نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">چشم های خیس آرزو نشست درکفن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دست های ندبه زیر خاک شد نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اجتماع ابرهای آه،بسته راه را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اشک وشعله وجه اشتراک شد،نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جاده ها به جمکران رسید وکوچه ی امید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روی خانه چهارده پلاک شد نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">صفر وبی نهایت آنقدر به جای هم نشست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">که مساوی ازحساب پاک شد،نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روز ها به دیدن تو جمعه شد،ولی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جمعه هم رسید ودردناک شد،نیامدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>منبع:کتاب برکرانه صبح</b></font></div> text/html 2014-11-21T04:34:17+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی مگر می شود نیایی؟! http://staregankhaki.mihanblog.com/post/443 <div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مگر می شود نیایی؟!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلم شور می زد مبادا نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مگرشب سحر می شود تا نیایی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مگر می شود من درآتش بسوزم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو اما برای تماشا نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توافتاده تر هستی از این که یک شب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به میقات این بی سرو پا نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دروغ است!این برنمی آید ازتو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیایی وتا کلبه ی ما نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بگو خواهیی آمد که امکان ندارد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بگویی که می آیم اما نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گذشته است هرچند امروز وامشب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلیلی ندارد که فردا نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">چه خو آمدی ای بهارصداقت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلم شور می زد مبادا نیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>منبع: کتاب درکرانه صبح</b></font></div> text/html 2014-11-04T13:19:12+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی دانلود مداحی حاج محمود کریمی شب شام غریبان محرم 92 چیذر http://staregankhaki.mihanblog.com/post/442 <span style="color: rgb(0, 100, 0);"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><div align="center"><strong>دانلود مداحی حاج محمود کریمی شب شام غریبان محرم 92 چیذر</strong></div><div align="center"><strong></strong>&nbsp;</div><div align="center">&nbsp;</div></font></span> <div style="text-align: right;" align="center"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://titre1.ir/files/fa/news/1392/8/24/86077_995.mp3"><font color="#000000">دانلود</font></a><br></div></font> text/html 2014-11-04T13:10:56+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی مراسم شب شام غریبان - هیئت ثارالله - مداحی حاج محمود کریمی http://staregankhaki.mihanblog.com/post/441 <p align="center"> </p><p align="center"> </p><h4 align="center">لینک های دانلود</h4><p align="center"><a href="http://s1.asandl.com/audio/religious/maddahi/moharram-1434/saralah/night-11/Part.01_www.AsanDownload.com.mp3"><b>دانلود مداحی</b></a> بخش اول روضه - 15.10 مگابایت<br><a href="http://s1.asandl.com/audio/religious/maddahi/moharram-1434/saralah/night-11/Part.02_www.AsanDownload.com.mp3"><b>دانلود مداحی</b></a> بخش دوم زمینه - 9.60 مگابایت<br><a href="http://s1.asandl.com/audio/religious/maddahi/moharram-1434/saralah/night-11/Part.03_www.AsanDownload.com.mp3"><b>دانلود مداحی</b></a> بخش سوم واحد - 8.82 مگابایت<br><a href="http://s1.asandl.com/audio/religious/maddahi/moharram-1434/saralah/night-11/Part.04_www.AsanDownload.com.mp3"><b>دانلود مداحی</b></a> بخش چهارم شور - 10.82 مگابایت<br><a href="http://s1.asandl.com/audio/religious/maddahi/moharram-1434/saralah/night-11/Part.05_www.AsanDownload.com.mp3"><b>دانلود مداحی</b></a> بخش پنجم مناجات - 5.78 مگابایت</p><p align="center"> </p> text/html 2014-11-03T12:31:58+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی عراق و عاشورا ؛ قمه و داعش http://staregankhaki.mihanblog.com/post/440 <div style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px;" class="title"> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px;" class="title"> <div style="margin-bottom: 20px;" class="subtitle"><font size="2">اگر نبود کمک های ایران و سپاه قدس و اگر نبودند افرادی مانند قاسم سلیمانی، امروز کل عراق زیر سیطره سیاه پوشان سیاه دل داعش بود و لابد همان هایی که به جای قمه زدن بر دل دشمن، بر سر خود قمه می زنند، در پستوی خانه هایشان پنهان می شدند ...</font></div></h1></div> <div style="padding: 10px; text-align: justify; line-height: 165%;" class="body"> <div align="justify"> <span style="color: rgb(0, 0, 205); font-weight: bold;">1 -</span> روزهای میانی هفته جاری ، مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی است و شیعیان سراسر جهان در این ایام آیین های پرشکوه سوگواری برپا می دارند.<br><br>کربلا در این میان، اما شور و حال دیگری دارد و در این دو روز، انگار "بین الحرمین" مرکز دنیاست و پایتخت شور و اندوه.<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205); font-weight: bold;">2 -</span> اگر در ایام تاسوعا و عاشورا به کربلا مشرف شده باشید یا پای صحبت زائران امام حسین(ع) که در این دو روز توفیق حضور در کنار بارگاه سیدالشهداء(ع) و ابوالفضل العباس(س) را داشته اند نشسته باشید، حتماً می دانید که تمام مسیر عزاداران به ویژه در اطراف حرم، آکنده از خون است. چنین وضعیتی در نجف اشرف نیز قابل مشاهده است.<br><br>خون هایی که مسیر هیأت ها را سرخ پوش کرده است، خون فرق عزادارانی است که در رثای حسین(ع) ، قمه ها را بر فراز سر می برند و بعد از درخشش در اشعه های خورشید، در حالی که حسین حسین می گویند و ندای "لبیک یا حسین" شان به آسمان است، بر سرشان فرود می آورند و آنقدر این صحنه در گروه های ده ها و صدها نفری تکرار می شود که خون، سنگفرش خیابان ها را می پوشاند.<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-weight: bold;">3 -</span> </span>گروه تروریستی داعش، هم اکنون حدود یک سوم از خاک عراق را در دست دارد. داعشی ها تهدید کرده اند که با تصرف شهرهای مذهبی، حرم های ائمه اطهار(ع) را با خاک یکسان خواهند کرد. آنها پیش از این، وقتی به نزدیک سامراء رسیده بودند، با گلوله های خمپاره، حرم مطهر امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) را هدف قرار دادند. آن سوتر، در دمشق هم حملات مسلحانه متعددی را علیه حرم حضرت زینب(س) انجام داده اند و برخی از آرامگاه های بزرگان شیعه مانند حجربن عدی را منهدم و نبش قبر کردند.<br><br>وقتی داعش در عراق به عنوان یک تهدید جدی مطرح شد و جنایت های غیرانسانی اش را از سوریه به عراق گسترش داد، مرجعیت شیعیان عراق از آنها خواست علیه داعش بپا خیزند و یک قیام مردمی را علیه تروریست های تکفیری شکل دهند.<br><br>این روزها در حالی که بخش های عمده ای از عراق در دست داعش است، بسیاری از عراقی ها به جای آن که سلاح بردارند و علیه تکفیری ها جهاد کنند، ترجیح داده اند به لبیک یا حسین(ع) گفتن بسنده کنند و به جای آن که قمه هایشان را بر سر دشمنان داعشی شان فرود آورند، بر سر خود می کوبند و لابد با طیب خاطر و رضایت از این که عزای حسین(ع) را زنده نگه داشته اند، به همدیگر "تقبل الله" می گویند و قیمه ای می خورند و به خانه هایشان بر می گردند.<br><br>کسانی که از عاشورا، فقط "قمه" و "قیمه" اش را یاد گرفته اند و "قیام" ش را به باد نسیان سپرده اند، بدانند که دیر نخواهد بود روزی خود قربانی این غفلت یا تغافل شوند.<br><br>شیعیان عراق این روزها در حالی لبیک یا حسین(ع) ورد زبان شان است که مصداق عملی این لبیک، رفتن به نبرد با داعش است نه با قمه بر سر خود کوفتن.<br>در سویی داعش، مردان عراقی را می کشد ، زنان شان را به کنیزی می برد و اموال شان را به غارت می برد و در سویی دیگر ، عراقی ها با قمه بر سر خود می کوبند و به جای ریختن خون متجاوزان، خود را می ریزند و چه چیزی بهتر از این برای داعش؟!<br><br>اگر نبود کمک های ایران و سپاه قدس و اگر نبودند افرادی مانند قاسم سلیمانی، امروز کل عراق زیر سیطره سیاه پوشان سیاه دل داعش بود و لابد همان هایی که به جای قمه زدن بر دل دشمن، بر سر خود قمه می زنند، در پستوی خانه هایشان پنهان می شدند و همانند اجداد خود در 61 قمری، ندای مظلومانه حسین(ع) که "آیا کسی هست مرا یاری کند؟" را ناشنیده می گرفتند.<br><br>شیعه ای که در برابر دشمن نایستد و تمام شجاعتش در شکافتن فرق سر خود باشد، از تشیع، تنها نامی به "ارث" برده است.<br><br></div></div> text/html 2014-10-24T08:04:47+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی دانلود مجموعه مداحی های کریمی در محرم 1392 http://staregankhaki.mihanblog.com/post/432 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146319968/mogharrabin_ir_haj_mahmood_karimi92.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><br><a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.01.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب اول محرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 72.4 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.02.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب دوم محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 72.4 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.03.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب سوم محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی و حاج سید مهدی میرداماد - 68.8 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.04.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب چهارم محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 65.0 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.05.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب پنجم محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 56.0 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.06.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب ششم محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 63.6 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.07.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب هفتم محرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 72.4 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.08.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب هشتم محرم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 58.4 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.09.Moharam.92_p30download.com.rar"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شب نهم محرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 68.7 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Shabe.10.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">روز تاسوعای حسینی (ع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</b>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 53.2 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<a href="http://s1.p30download.com/users/101/audio/religious/lamentation/imam-hossein/Mahmoud.Karimi/92/chizar/Haj.Mahmoud.Karimi.Roze.Ashora.Moharam.92_p30download.com.zip"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دانلود مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">روز عاشورای حسینی (ع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</b>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از حاج محمود کریمی - 68.5 مگابایت</span></a><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p></div> text/html 2014-10-17T15:44:59+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی فرازی از وصیت‌نامه شهید حسین رضائیهای جوادی تنها http://staregankhaki.mihanblog.com/post/431 <p class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_shohada" style="text-align: center; word-wrap: break-word; margin: 10px 0px;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">زندگی را برای خدا بخواهید تا اینكه بر ایمانتان افزوده شود. دعا و مناجات زیاد كنید، كه با دعا و مناجات برقرار هستیم و همیشه به فكر ظهور حضرت مهدی(عج) باشید.</font></b></p><span class="ashoora_tt_title ashoora_tt_title_shohada" style="word-wrap: break-word; text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#006600">&nbsp; &nbsp;فرازی از وصیت‌نامه</font></font></b></span><span class="ashoora_tt_text ashoora_tt_text_shohada" style="word-wrap: break-word; display: block; margin: 5px 0px 10px; text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600">شهید حسین رضائیهای جوادی تنها</font></b></span> text/html 2014-10-17T09:02:40+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی زندگینامه شهید حامد رفیعی http://staregankhaki.mihanblog.com/post/430 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">امام خمینی (ره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) :<o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">روحیه شهادت طلبی رحمت وامانت الهی است</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">نام: حامد</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">نام خانوادگی :رفیعی</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">نام پدر:علی</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تارخ تولد:1345/12/23</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">محل تولد:گرگان</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تحصیلات: دانشجوی رشته بهداشت عمومی</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تاریخ شهادت: 1367/1/16</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">محل شهادت:بیمارستان بقیه الله تهران</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تاهل:مجرد</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">مزار:گلزار شهدای چناران</span><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">خلاصه ای از زندگی نامه شهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">شهید بزرگوارحامد رفیعی در سال 1345 در شهرستان گرگان بدنیا آمد و پس از طی دوران کودکی، تحصیلات ابتدائی رادر گرگان و دوره راهنمائی را در شهرستان چناران گذراند و دیپلم را در تهران اخذ نمود و در سال 1364 در رشته بهداشت عمومی داشنگاه اصفهان قبول و مشغول تحصیل شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 25.5px; color: rgb(113, 113, 113); background: rgb(233, 231, 232);"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL">در سال چهارم دانشجوئی خود برای اولین بار از طریق بسیج دانشگاه در سال 1366به منطقه مریوان اعزام و در تاریخ 1366/12/26 مجروج شیمیایی شد و در تاریخ 1367/1/16 در بیمارستان بقیه الله تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></p> text/html 2014-10-17T09:01:53+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی شهید علی رفیعی http://staregankhaki.mihanblog.com/post/429 <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19.200000762939453px; text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><b>شهید علی رفیعی</b></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19.200000762939453px; text-align: center;"><strong>&nbsp;بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19.200000762939453px; text-align: justify;">شهید علی رفیعی در سال 1331 در دهستان جیرهنده از پدر و مادری کشاورز متولد شد پس از گذراندن دورۀ ابتدایی و راهنمایی برای پاسداری از میهن و وطن خود وارد نیروی انتظامی گردید&nbsp; و با خدمات ارزندۀ خود توانست به عنوان پاسدارمرزهای ایران انجام وظیفه نماید تا اینکه، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی با دیگر رزمندگان اسلام به جبهه های نبرد حق&nbsp; علیه باطل شتافت. با دلاوریهای&nbsp; بی نظیر خود توانست همراه با دیگر رزمندگان اسلام&nbsp; بسیاری از خاك میهن عزیزمان را كه به اشغال دشمن تجاوز گر درآمده بود آزاد سازد یكی از این خاكهای آزاد شده شهر شهید پرور آبادان می باشد پس از صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر اینكه حصر آبادان باید شكسته شود یكی از كسانی كه به این فرمان امام بزرگوار لبیك گفت شهید علی رفیعی بود این شهید جلیل القدر در نبردی كه با دشمن بعثی در اطراف آبادان انجام داد رشادتهایی كه از خود نشان داد باعث شد تا با همكاری دیگر رزمندگان شهر آبادان از محاصره دشمن پلید و بعثی آزاد شود اما در این نبرد شهید رفیعی زخمی كاری بر اثر تركش خمپاره در ناحیه سر و چشم بر می دارد و با انتقال این شهید بزرگوار به یكی از بیمارستان های تهران پس از گذشت 40 روز تحمل درد شدید از زخمهای حاصل این شهید بزرگوار در تاریخ 61/3/12 به لقاءا... ایزدی پیوست و زمینه ای شد برای شهیدانی كه بعد از او ایثارگری او را دنبال كردند و&nbsp; به شهادت رسیدند.</p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19.200000762939453px; text-align: center;">&nbsp;روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد</p> text/html 2014-10-17T08:56:28+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی زنذگینامه سردار شهید ابوالفضل رفیعی سیج http://staregankhaki.mihanblog.com/post/428 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">زنذگینامه سردار شهید ابوالفضل رفیعی سیج</span><o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">سردار شهید ابوالفضل رفیعی سیج</span>&nbsp;</b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﻓﻴﻌﻰ سیج در ﺳﺎل 1334 در ﻳﻜﻰ از روﺳﺘﺎﻫﺎى اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ - ﺑﺨﺶ ﻛﻼت - ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">ﻣﺎدرش ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ: ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻰﮔﻮﻳـﺪ: ﻗﺒـﻞ از</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺖﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ داد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ در ﻛﻮدﻛﻰ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻨﺪ. وﻗﺘﻰ ﻣﺠﺪداً ﺑـﺎردار ﺷـﺪم،</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">ﺷﺒﻰ در ﺣﺎل ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪارى ﻧﺪاﻳﻰ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﭘﺴﺮت را اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺎم ﺑﮕﺬار، زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻌـﺪ</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">از زاﻳﻤﺎن، ﻫﻤﺴﺮم "ﻋﻠﻰاﺻﻐﺮ رﻓﻴﻌﻰ" ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ ﻛـﻮدك را ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﺟـﻮاد - آﺧـﺮﻳﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ از دﺳـﺖ</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">رﻓﺘﻪﻣﺎن - ﺟﻮاد ﻣﻰﻧﺎﻣﻢ. اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺷﺪ</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‪</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ت</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin"> ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺪاﻳﻰ ﻛـﻪ در</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">زﻣﺎن ﺑﺎردارى ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدم اﻓﺘﺎدم و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از اﻗﻮام - ﻛﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد در ﻣﻴـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻢ. او</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">‫</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Verdana; mso-hansi-theme-font:minor-latin">ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪﺑﻴﻤﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ. ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧـﺎم او ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺶ ﻧﻴـﺰ ﺑﻬﺒـﻮد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ﻳﺎفت.</span>&nbsp;</p> <br> text/html 2014-10-17T08:29:32+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی نمازشب http://staregankhaki.mihanblog.com/post/427 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://iranmatlab.ir/files/fa/news/1393/1/28/112339_243.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>نمازشب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>فضیلت نمازشب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">می دانیم که روایات متعددی از ائمه ی اطهار علیه السلام در باب فضیلت نماز شب وتهجد وارد شده است.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ازجمله آنکه نماز شب شرف مومن است وباعث صحت بدن وروح ونورانی شدن صورت وکفاره ی گناهان روز می شود وبرطرف کننده ی وحشت قبر است وآنکه رزق وروزی را جلب می نماید وهمچنین موجب شرافت وبزرگواری وادای قرض است وقساوت را از قلب می برد وچشم را جلا می دهد واثار وبرکات دنیوی واخروی بسیاری برای انسان دارد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کیفیت نمازشب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">نماز شب جمعا یازده رکعت است.به ترتیب چهار نماز دو رکعتی مانند نماز صبح،بانیت نماز شب ودورکعت بانیت نماز شفع ویک رکعت آخر نماز وتر نامیده می شود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">واما دورکعت نماز اول بهتر است در رکعت دوم به جای سوره توحید،سوره ((قل یا ایها الکافرون))خوانده شود.وبعد ازاینکه هشت رکعت نماز خوانده شد دو رکعت نماز شفع خوانده می شود ویک رکعت نماز وتر ودر این سه رکعت بهتر است بعد ازحمد سوره توحید خوانده شود تا به منزله ی یک ختم قرآن باشد زیرا که سوره توحید ثلث قران است یا آنکه درنماز شفع در رکعت اول بعد از حمد سوره ناس ودر رکعت دوم سوره فلق خوانده شود ودر نماز وتر سه مرتبه سوره توحید خوانده شود وسوره ناس وفلق نیز خوانده شود وسپس در نماز وتر قنوت خوانده شود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مستحب است که درحال قنوت گریه وزاری درپیشگاه باریتعالی دعا کنی مثلا بگویی:((استغفرالله ربی واتوب الیه))70مرتبه وسپس چهل نفر را دعا کنی باجمله ((اللهم اغفرل...(فلانی) ))درحالیکه دست چپ را به دعا بلند نموده واستغفار رابه دست راست بشماری.و روایت شده است حضرت سجاد علیه اسلام درقنوت نماز وتر 300مرتبه العفو می گفت.</font></div> text/html 2014-10-17T04:25:36+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی نظارت در قرآن(2) متن سخنرانی اقای قرائتی http://staregankhaki.mihanblog.com/post/426 <strong style="font-family: 'Traditional Arabic', tahoma, Nazanin, 'B Nazanin', 'B Zar', 'Yagut Bold', 'B Yagut', Traffic, 'Arial bold', tahoma, helvetica; font-size: 21px; line-height: 42.66667175292969px; text-align: justify; text-indent: 9px; background-color: rgb(245, 236, 226);"><div style="text-align: center;"><strong><font face="times new roman,times" size="3"><font color="#000080">نظرت بر قرآن</font></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><font face="times new roman,times" size="3">متن سخنرانی اقای قرائتی</font></strong></div></strong><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">93/7/24</font></b></div><div><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بسم الله الرحمن الرحیم</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;">«<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">موضوع بحث ما نظارت است. یک جلسه صحبت کردیم. این جلسه دوم است که انشاءالله می‌خواهیم نکاتی را راجع به نظارت بگوییم. نظارت قوی علامت اقتدار نظام است. کشوری که مقتدر است نظارتش هم قوی است. اگر نظارت نباشد هرکس هر کاری کند، کسی به کسی نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Verdana;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin">زمان جنگ شب‌ها لامپ‌ها را خاموش می‌کردند که هواپیمای دشمن منطقه را شناسایی نکند. تاریکی بود. من داشتم می‌رفتم به یک نفر رسیدم او را می‌شناختم، دیدم در تاریکی صدای خروس درمی‌آورد. گفتم: چرا صدای خروس درمی‌آوری؟ گفت: تاریکیه کی به کیه! اگر نظارت نباشد، هرکسی هرکاری بخواهد می‌کند. نظارت نشانه اقتدار است. برای حفظ قانون لازم است. عامل تقوا است. جلوگیری از خلاف شرع، خلاف قانون و هرج و مرج است. وسیله نظم است. مانع هرج و مرج است. عامل پیشگیری است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2014-10-17T03:52:45+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی نقش زنان در قیام جهانى حضرت مهدى عجل الله http://staregankhaki.mihanblog.com/post/424 <p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center;"><font size="4" face="B Mitra"><b>نقش زنان در قیام جهانى حضرت مهدى&nbsp;</b></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="4"><font face="B Mitra"><div style="text-align: center;"><font face="B Mitra">مفضل بن عمر گوید: امام صادق&nbsp;</font><font face="B Mitra">&nbsp;فرمود: (وقتى كه حضرت مهدى &nbsp;ظهور مى كند) همراه او سیزده زن مى باشد.</font></div></font></font></p><p dir="rtl" align="justify"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: 'B Mitra';">عرض كردم این زنها براى چه همراه آنحضرت هستند؟</span></div><font face="B Mitra"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">فرمود: براى زخم بندى مجروحین و پرستارى بیماران ، چنانكه همراه پیامبر </span><span style="font-size: large;">نیز بودند.</span></div><font size="4"><div style="text-align: center;">بطورى كه تاریخ صدر اسلام نشان مى دهد، در جنگها، همراه رسولخدا عده اى زن بودند كه براى آب رسانى و كمكهاى پشت جبهه و زخم بندى مجروحین و پرستارى از زخمى شدگان و حمل آنها به پشت جبهه تلاش مى كردند، و حتى گاهى به عنوان دفاع ، اسلحه بدست گرفته و با دشمن مى جنگیدند، در زمان حضرت قائم &nbsp;نقش زنان با ایمان و متعهد نیز چنین خواهد بود.</div><div style="text-align: center;">حتى در میان آن 313 نفر معروف از یاران خاص و ویژه امام زمان كه هسته مركزى ارتش نیرومند جهانى امام زمان &nbsp;را تشكیل مى دهند، پنجاه نفر زن (به عنوان كمك به آنها) دیده مى شود</div></font><div style="text-align: center;"><br></div></font><b><font color="#008000" face="B Mitra"></font></b></p> text/html 2014-10-16T18:19:52+01:00 staregankhaki.mihanblog.com حمید رضایی زندگینامه حجة الاسلام والمسلمین قرائتی http://staregankhaki.mihanblog.com/post/423 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">زندگینامه حجة الاسلام والمسلمین قرائتی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><o:p><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">بسم الله الرحمن الرحیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">اینجانب محسن قرائتى فرزند علینقى، در سال 1324 هجرى در كاشان بدنیا آمدم. مرحوم جدم، در زمان رضاخان كه با تمام قدرت با اسلام و مظاهر آن مبارزه مى‏شد، جلسات قرآن را در خانه‏ هاى مردم كاشان تشكیل مى‏داد و بخشى از عمر خود را در این راه صرف نمود. لذا فامیل ما قرائتى شد. پس از او، مرحوم پدرم با تشكیل این جلسات در خانه‏ ها، مساجد و تكایا راه پدرش را ادامه داد و به استاد قرائت قرآن معروف شد. آن مرحوم از بازاریانى بود كه حدود چهل سال با شنیدن صداى اذان، مغازه خود را مى‏بست و به سوى مسجد و نماز اول وقت مى‏شتافت. فردى بود كه با آموزش قرآن و برگزارى مجالس دینى، احیاى بعضى از مساجد مخروبه و متروكه، و تلاش در این راه، براى دیگران الگو شده بود و در عوض خداوند به او روحى مطمئن و حكمت و عرفان جوشیده از درون، عطا فرموده بود. چیزى كه ذهن و فكر او را مشغول مى‏كرد، این بود كه تا حدود سن چهل سالگى صاحب فرزندى نشده بود، تا این كه با همه مشكلات موجود در آن زمان، با عنایت و لطف خداوند بزرگ، موفق به زیارت خانه خدا و اعمال حج گردید. شاید بتوان گفت این هم در شرایط موجود زندگى‏اش، اجرى از جانب پروردگارش نسبت به تلاش و كوشش‏هاى قرآنى و دینى‏اش بود. او در همان سفر در كنار خانه خدا چنین دعا مى‏كند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">اى خدایى كه فرموده‏ اى: «ادعونى استجب لكم» (بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»!<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">اى خالق یكتا! فرزندى به من عطا فرما كه مبلغ قرآن و دین تو باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">این دعا به اجابت رسید و خداوند او را صاحب فرزندانى نمود كه برخى از آنان به لباس مقدس روحانیت در آمدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br></p>