زندگی را برای خدا بخواهید تا اینكه بر ایمانتان افزوده شود. دعا و مناجات زیاد كنید، كه با دعا و مناجات برقرار هستیم و همیشه به فكر ظهور حضرت مهدی(عج) باشید.

                                                                             فرازی از وصیت‌نامهشهید حسین رضائیهای جوادی تنها