شهید علی رفیعی

 بسم الله الرحمن الرحیم

شهید علی رفیعی در سال 1331 در دهستان جیرهنده از پدر و مادری کشاورز متولد شد پس از گذراندن دورۀ ابتدایی و راهنمایی برای پاسداری از میهن و وطن خود وارد نیروی انتظامی گردید  و با خدمات ارزندۀ خود توانست به عنوان پاسدارمرزهای ایران انجام وظیفه نماید تا اینکه، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی با دیگر رزمندگان اسلام به جبهه های نبرد حق  علیه باطل شتافت. با دلاوریهای  بی نظیر خود توانست همراه با دیگر رزمندگان اسلام  بسیاری از خاك میهن عزیزمان را كه به اشغال دشمن تجاوز گر درآمده بود آزاد سازد یكی از این خاكهای آزاد شده شهر شهید پرور آبادان می باشد پس از صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر اینكه حصر آبادان باید شكسته شود یكی از كسانی كه به این فرمان امام بزرگوار لبیك گفت شهید علی رفیعی بود این شهید جلیل القدر در نبردی كه با دشمن بعثی در اطراف آبادان انجام داد رشادتهایی كه از خود نشان داد باعث شد تا با همكاری دیگر رزمندگان شهر آبادان از محاصره دشمن پلید و بعثی آزاد شود اما در این نبرد شهید رفیعی زخمی كاری بر اثر تركش خمپاره در ناحیه سر و چشم بر می دارد و با انتقال این شهید بزرگوار به یكی از بیمارستان های تهران پس از گذشت 40 روز تحمل درد شدید از زخمهای حاصل این شهید بزرگوار در تاریخ 61/3/12 به لقاءا... ایزدی پیوست و زمینه ای شد برای شهیدانی كه بعد از او ایثارگری او را دنبال كردند و  به شهادت رسیدند.

 روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد