نمازشب

فضیلت نمازشب

می دانیم که روایات متعددی از ائمه ی اطهار علیه السلام در باب فضیلت نماز شب وتهجد وارد شده است.
ازجمله آنکه نماز شب شرف مومن است وباعث صحت بدن وروح ونورانی شدن صورت وکفاره ی گناهان روز می شود وبرطرف کننده ی وحشت قبر است وآنکه رزق وروزی را جلب می نماید وهمچنین موجب شرافت وبزرگواری وادای قرض است وقساوت را از قلب می برد وچشم را جلا می دهد واثار وبرکات دنیوی واخروی بسیاری برای انسان دارد.
کیفیت نمازشب
نماز شب جمعا یازده رکعت است.به ترتیب چهار نماز دو رکعتی مانند نماز صبح،بانیت نماز شب ودورکعت بانیت نماز شفع ویک رکعت آخر نماز وتر نامیده می شود.
واما دورکعت نماز اول بهتر است در رکعت دوم به جای سوره توحید،سوره ((قل یا ایها الکافرون))خوانده شود.وبعد ازاینکه هشت رکعت نماز خوانده شد دو رکعت نماز شفع خوانده می شود ویک رکعت نماز وتر ودر این سه رکعت بهتر است بعد ازحمد سوره توحید خوانده شود تا به منزله ی یک ختم قرآن باشد زیرا که سوره توحید ثلث قران است یا آنکه درنماز شفع در رکعت اول بعد از حمد سوره ناس ودر رکعت دوم سوره فلق خوانده شود ودر نماز وتر سه مرتبه سوره توحید خوانده شود وسوره ناس وفلق نیز خوانده شود وسپس در نماز وتر قنوت خوانده شود.
مستحب است که درحال قنوت گریه وزاری درپیشگاه باریتعالی دعا کنی مثلا بگویی:((استغفرالله ربی واتوب الیه))70مرتبه وسپس چهل نفر را دعا کنی باجمله ((اللهم اغفرل...(فلانی) ))درحالیکه دست چپ را به دعا بلند نموده واستغفار رابه دست راست بشماری.و روایت شده است حضرت سجاد علیه اسلام درقنوت نماز وتر 300مرتبه العفو می گفت.