اسامی شهدای شهرستان بشرویه(خراسان جنوبی)

شادی روحشان صلوات

 

 

ردیف  

نام خانوادگی

نام

فرزند

محل شهادت

تاریخ شهادت

1

آکی

حسین

رمضانعلی

شوش

1360/05/05

2

ابراهیم زاده

محمدعلی

ابراهیم

غرب

1366/11/27

3

ابراهیمی

محمد

محمدحسین

عملیاتی جنوب

1361/03/09

4

ابوالحسنی عدالت پناه

حسین

رضا

شوش

1361/01/07

5

اسدی

غلامرضا

محمدحسین

شلمچه

1365/11/06

6

اسدی

جواد

محمد

مهران

1362/04/31

7

اسماعیلی

علی

اسماعیل

دارخوین

1360/11/14

8

اصغری

علی

حسین

مریوان

1361/07/28

9

اکبرپورثانی

حسین

محمد

شلمچه

1363/05/04

10

اکبری

رجبعلی

غلامحسین

عملیات‌غرب.اسلام‌آباد

1367/09/24

11

الهیان

عباس

رضا

گیلانغریب-شیاکوه

1360/09/29

12

ایمانی

رضا

رجبعلی

پیرانشهر

1363/06/17

13

باقری

حسن

رمضان

شلمچه

1365/11/09

14

بخشایش

مهدی

حسن

ام‌الرصاص

1365/10/04

15

بخشی زاده

احمد

حسین

شوش

1361/01/02

16

برسرآمد

سیدرضا

سیدحسن

شلمچه

1365/03/08

17

برکاتی

سیدمحسن

محمدتقی

خونین‌شهر

1361/03/03

18

بهادران

علی اکبر

علی

کردستان

1362/04/09

19

بهارمست

رضا

اسداله

جاده خندق

1365/02/02

20

بهرامی

علیرضا

عباس

شلمچه

1361/05/07

21

بهزادی ثانی

حسین

رمضان

اشنویه

1364/06/19

22

پورعباس

محمد

عباس

مهران

1365/05/15

23

تورانی

حسن

علی‌اکبر

حاج‌عمران

1365/06/10

24

توکلی

محمدحسین

غلامرضا

مانورفجر جنوب

1369/11/14

25

توکلی

علی

محمدحسین

شلمچه

1361/02/03

26

ثقفی فر

حسین

رمضان

شلمچه

1365/10/25

27

ثنایی فر

مهدی

محمد

مهران

1362/05/21

28

جباری

هاشم

باقر

*****

1365/10/29

29

جهانطلب

مهدی

حسین

شیاکوه

1360/10/17

30

جهانیان

حسن

باقر

ابوغریب

1362/02/06

31

چمن آرا

حسن

علی

سومار

1361/07/26

32

چوپان زاده

غلامرضا

حسین

مجنون

1367/04/04

33

چوپانی

بمانعلی

حسین

شلمچه

1365/11/06

34

حاجی

حسین

عباس

شلمچه

1365/11/06

35

حاجی

غلامرضا

محمد

شلمچه

1365/05/12

36

حدادیان

حسین

محمدعلی

جبهه سومار

1361/09/28

37

حسن زاده

شکرالله

حسن

جزیره مجنون

1362/12/05

38

حسین زاده اول

رضا

علی

شلمچه

1365/11/08

39

حسینی

مهدی

علی

گلباف کرمان

1384/03/06

40

حسینی نزاد محبی

حسین

صادق

شلمچه

1365/10/23

41

حکیمیان

مهدی

علی‌اکبر

شلمچه

1365/10/04

42

حیدرنژاد

عباس

حیدرمحمد

بستان

1360/09/09

43

حیدری

محمدعلی

علیرضا

جزیره مجنون

1367/04/04

44

خاکساری مقدم

سیدمحمد

سیدحسین

ام‌الرساس

1364/11/21

45

خندان

محمد

عباس

پنجوین.غرب

1362/09/17

46

ذبیحی فر

سیدمحمد

سیدحسن

حاج‌عمران

1365/02/31

47

رئوف

محمدحسین

غلامعلی

بستان

1360/09/13

48

رحیمی حسن پور

محمد

محمدعلی

شلمچه.جنوب

1365/10/19

49

رحیمی حسن پور

رمضان

حسن

چنگوله.جنوب

1366/04/31

50

رحیمی حسن پور

محمد

حسین

شلمچه

1385/12/02

51

رضائیان

محمدرضا

غلامرضا

سومار

1364/01/02

52

رضایی

اکبر

رضا

بستان-شیاکوه

1360/10/18

53

رفیعی

محمدعلی

رضاقلی

شلمچه

1361/05/07

54

رفیعی

علی

حسین

مهران

1365/04/11

55

رمضانی

غلامرضا

تاج‌محمد

جبهه شرهانی

1362/01/22

56

روایتی

مهدی

محمدعلی

شلمچه

1365/10/04

57

ریگی زاده

باقر

محمدعلی

کرندغرب

1367/05/03

58

زاهدی مقدم

غلامرضا

علی

شلمچه

1365/10/27

59

زواریان

احمد

محمدعلی

مشهد

1385/01/26

60

ساداتی پور

سیدرضا

سیدعلی‌اکبر

بستان

1360/09/09

61

سلطان زاده

محمدعلی

حسین

شلمچه

1365/11/06

62

شجاع

مهدی

علی‌اصغر

سه‌راه‌حسینیه.جنوب

1367/07/22

63

شریفی محترم

علی اکبر

حسین

جنوب

1361/01/11

64

شهابی

حسین

باقر

سومار

1361/09/30

65

شهریاری

محمد

حسین

جزیره مجنون

1367/04/04

66

صادق زاده

حسین

غلامرضا

سردشت غرب

1366/05/25

67

صالحی

عباس

حسن

نهرمارد

1361/01/01

68

صالحی

علیرضا

حسن

شلمچه

1365/11/06

69

صفارزاده حسینی

مهدی

غلامحسین

خرمشهر

1364/11/21

70

صفری نادری

علی

رضا

بستان

1360/09/09

71

صفری نادری

عباس

علی‌اکبر

شلمچه

1365/10/04

72

صمدی

هاشم

عباس

****

1361/01/22

73

طاووسی

حسین

اکبر

شوش جنوب

1361/03/09

74

طاووسی

رضا

هاشم

جبهه‌شرهانی-فکه

1361/01/30

75

طاووسی

مهدی

اکبر

شلمچه

1365/10/04

 


 

76

طهانی

حسین

علی‌اکبر

شلمچه

1366/02/08

77

عباس پور

مهدی

رضا

شلمچه

1365/10/22

78

عبداله زاده

غلامرضا

محمد

خونین‌شهر

1361/02/15

79

عبداله زاده مقدم

احمد

حسن

شلمچه

1366/07/09

80

عزیزی

محمدرضا

اسدالله

شلمچه

1361/05/07

81

عسکری

علی

حسین

گیلانغرب

1360/10/02

82

عطائی زاده

محمدرضا

محمود

بستان

1360/09/09

83

علوی

سیدغلامرضا

سیدمهدی

میمک

1363/07/25

84

علی زاده

غلامرضا

محمدعلی

اهواز

1365/05/04

85

علی زاده

محمدرضا

محمدعلی

فاو

1364/11/21

86

علی زاده

محمدرضا

علی

کامیاران

1362/07/10

87

علی نژاد

غلامرضا

حسین

خرمشهر

1361/02/20

88

علیخانی

محمد

محمد

اشنویه

1364/04/24

89

غلامیان

محمد

غلامرضا

شلمچه

1361/05/07

90

غلامیان

عباسعلی

 غلام حسین

شلمچه

1365/11/06

91

غنچه

رضا

علی‌اکبر

شوش

1361/01/02

92

فانی

محمدمهدی

حسن

فکه شرهانی

1362/01/20

93

فرقانی

عباس

احمد

گلیکش

1357/12/12

94

فرهادی

محمد

حجی

کامیاران.کردستان

1361/05/03

95

قاسم پور رضایی

مهدی

نادعلی

فاو.جنوب

1364/12/04

96

قاسمی حسینی

مهدی

هاشم

خرمشهر

1361/03/01

97

قاسمی کفاش

علی

محمود

شمال فکه

1362/01/24

98

قدرتی

مجید

حسین

مریوان

1364/05/04

99

قدیری

حسین

علی

کوشک

1361/04/23

100

قربانی

امیرقلی

رحمان

مهران.حاج‌عمران

1365/02/25

101

قرص زر

مهدی

رضا

ابوقریب

1361/01/22

102

قلی نیا ثانی

حسین

علی‌اکبر

کوههای خلج

1370/10/25

103

قلی نیا عدالتی

جواد

حسین

مسیرنهبندان

1372/11/06

104

کاجی

علی

حسین

بستان

1360/09/09

105

کامل نیا

علی

حسین

جبهه آبادان

1360/03/31

106

کاووسی تاج کوه

اله یار

غلامحسن

مهران

1361/10/01

107

کباری

حسن

حسین

بستان جنوب

1360/09/09

108

کباری

مهدی

حسین

شلمچه

1361/05/07

109

کباری

مهدی

حسن

مجنون

1367/04/04

110

کراتی

حسین

حسن

شلمچه.جزیره ماهی

1366/03/09

111

کرم پور هوشمند

محمد

علی

حاج عمران

1365/06/10

112

کفتری

غلامرضا

علی‌اکبر

ایلام.غرب

1362/11/22

113

کفتری

محمدرضا

محمد

شلمچه

1366/02/08

114

کیال

علیرضا

نعمت

فکه

1367/04/22

115

کیوانفر

حسین

محمد

مانه

1364/03/20

116

مجنونی

جواد

حسین

ابوقریب

1362/01/23

117

مجنونی

محمد

علی

خونین شهر

1361/02/10

118

مجنونی

غلامرضا

رجبعلی

جبهه‌جنوب.سایت5

1363/01/31

119

محمدپور

مهدی

محمد

شلمچه

1365/11/02

120

محمدی

سیدحسین

سیدمحمد

کردستان

1359/03/27

121

محمدی مقدم

علی

رضا

سقز غرب

1366/04/09

122

محمدی نیک پور

مهدی

رضا

منطقه جنوب

1362/01/24

123

محمدی نیک پور

محمدحسین

رضا

شلمچه

1365/10/23

124

مرادی مقدم

علیرضا

غلامرضا

جبهه جنوب

1362/12/07

125

مرادیان

حسین

علی‌اکبر

منطقه جنوب

1365/10/24

126

مرتضوی

سیدمحمد

سیدرضا

جنوب.شوش

1361/02/01

127

مشفق ثانی

رضا

محمدعلی

بستان.جنوب

1360/09/09

128

مظفری

سیدمهدی

سیدمحمد

مهران

1362/05/14

129

معیل

عباس

رجبعلی

جبهه‌حور.مجنون

1363/12/22

130

منفرد

حسین

محمد

کامیاران.قله‌دژن

1363/07/29

131

مهدیان

حسین

علی

شلمچه

1361/05/07

132

مهری

حسین

غلامرضا

شلمچه

1365/10/25

133

ناصری

محمد

عباس

شلمچه

1365/10/04

134

ناظمیان

علیرضا

رضا

شلمچه

1365/10/24

135

نصرتی

مهدی

علی

شلمچه

1365/10/23

136

نصیرایی هوش

هادی

محمد

بوارین

1364/11/21

137

نظری

غلامحسین

محمد

بستان.جذابـه

1360/09/09

138

نظری

صفرعلی

حجی‌رضا

جزیره مجنون

1367/04/04

139

نظری

رمضانعلی

غلامرضا

جبهه هور

1362/12/26

140

نظری زاده

علی

حبیب‌اله

جزیره مجنون

1364/03/31

141

نوروزی

محمد

حسین

سومار

1366/06/26

142

وفائی مقدم

جواد

محمدباشی

ساحل‌قو.بندرانزلی

1371/04/21

143

وکیل زاده

محمدحسن

عباس

اشنویه

1364/06/19

144

وکیل زاده

محمدعلی

حجی‌محمد

مهاباد.اشنـویه

1364/06/19

145

یعقوبی

محمدعلی

حسین

چنگوله.غرب

1366/04/31

146

یوسفی

احمد

صفرعلی

کرند غرب

1367/05/05

147

یونسی

علی اکبر

محمدعلی

شلمچه

1365/10/22

148

رمضان زاده

علی اصغر

رمضان

 

1365/03/01

149

خسروی

نسترن

جواد

چابهار

1389/09/24