کلام شهدا:
در زمان غیبت امام زمان "عج " چشم و گوشتان به ولی فقیه باشد تا ببینید از آن کانون فرماندهی چه دستوری صادر می شود . 
سردار شهید مهدی زین الدین
خاطره:
 گردانندگان مساجد و هیئتهای کرمان را جمع کرده بود؛ گفته بود: « مناسبتها را فعال کنید. در هر مسجد یک روحانی صحبت کند ، یک معلم. » مساجدی با این شور و حال و شلوغی کسی در کرمان ندیده بود . 
شهید محمدجواد باهنر 
منبع : کتاب « هنر آسمان » نویسنده : مجید تولایی