وصیت نامه شهید مجید محمودی

شهید مجید محمودی

قسمتی از وصیت نامه شهید مجید محمودی
فرزند عباس متولد 1338 تاریخ شهادت 22/1/62 محل شهادت : فكه
حكم جهاد برای شما مقرر گردیده و حال آنكه شما ناگوار و مكروه  است لیكن چه بسیار شود چیزی را شما ناگوار شما رید و لی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده و چه بسیار شود كه دوستدار چیزی هستید و در واقع شر فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور دانا ست و شما نادانید . سوره مباركه بقره آیه 216
خوشا آنانكه با اثبات  ایمان زدنیا بساط خویش برچیدند و رفتند
نگردیدند هرگزگرد  باطل ، حقیقت را پسندیدند و رفتند
ای خدای بزرگ ، سپاس تو را كه به ما حیات بخشیدی و حضرت محمد (ص) و ائمه معصومین را فرستادی برای هدایت  به سوی خودت بارالها شكر گزارم كه مرا در زمانی و مكانی آفریدی  كه حكومتش حكومت توست و جامعه ایران به رهبری پیامبر گونه امام خمینی تصمیم گرفته است كه امر تو را گردن نهد  بار خدایا  یا امام را حفظ فرما و انقلاب ما را تداوم بخش حال كه به یاری پروردگار  متعال موفق به واگذار  كردن دنیای دون به اهلش  شده و از مادیات  به معنویت پیوسته ام احساس سبك شدن بار گناهانم مرا آسوده  خاطر كرده است  باری ای خدای بزرگ گناهان مرا ببخش  ای خدا تو خود می دانی  من هدفی  به غیر از خدمت به اسلام و مسلمین نداشته ام اما اگر در این حین لغزشهائی داشته ام مرا عفو نما
هر چه بگویم باید از خودم بگویم  و احساس حقارت اجازه كوچكترین وصیتی در امور مسلمین  را به من نمی دهد  اما شما ملت  عزیز بارگ و پوستتان  از ولایت فقیه حمایت كنید خود

را به خدا بسپارید  كه نصر خداوندی نزدیك است  و خوب بیندیشید كه تابع این دنیای  فانی و هواهای نفسانی نشوید  و لحظه ای به اجداد  خود بیندیشید  كه چه برای گذارده اند پس فقط  تسلیم  امر الهی باشید  و لاغیر و بدانید كه آنچه ما را پیروز كرده  و خواهد كرد  معنویت  بوده است  پس دین خود را برای دنیا نفروشید  و به خدا توجه داشته باشید  تا او نیز شما را در یابد  آنچه كه برای شما خواهد ماند  همین دعاها  و نمازهای  خلوصانه و نماز شبها  و شركت  در مراسم مذهبی  است و بیشتر  به این مسائل  اهمیت  دهید  و از هر كسی  به هر عنوانی  كه از من ناراحت  شده طلب  عفو نماید  بخصوص برادران  و خواهران نهضت سواد آموزی  و دیگر نهادها كه بیشتر در این رابطه  با آنان بوده ام  و امیدوارم  كه خداوند شما  را تائید  و موفق بدارد .
پیام من به كلیه برادرانم  این است كه دنیا رافراموش كنند و در این دانشگاه الهی  كه استاد بزرگ شهادت امام حسین (ع) استادی آن را دارد ثبت نام كنند  بخصوص از جوانان عزیز می خواهم كه از علی اكبر امام حسین (ع) شرم كرده  و نگذارند این همه غنچه های نشكفته این نوجوانان كم سن  سال به جبهه بیایند  و هر بهانه ای در برابر  این مسئولیت  بزرگ مردود است  چون به فرموده امام بزرگوار مان شركت  در این مسئله  واجب كفائی  است و به مسائل  دیگر مقدم است ،
و اما شما پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم بكوشید كه فقط به فكر اسلام باشید كه همه ما ها باید برویم  چه بهتر كه شهید شویم و راه خدا را بپیمائیم سعی كنید كه در برابر  این لطف الهی كه شامل حال شما شده است شكرگذار باشید و نگذارید دشمن شاد و قلب امام  رنجیده شود ،
دعا برای امام یادتان نرود
خدایا ، خدایا تا انقلاب مهدی حتی كنار مهدی (عج) خمینی را نگهدار
الهی آمین
والسلام علی من اتبع  الهدی 16/1/1362 مجید محمودی